Grupa Kęty zapowiada dywidendy i poprawę wyników w 2018 r.

Zarząd Grupy Kęty 1 lutego 2018 r. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2017 w wysokości do 80 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty. Grupa Kęty przedstawiła też prognozy finansowe na rok 2018. Wynika z nich, że grupa będzie miała 253 mln zł zysku netto i 448 mln zł zysku EBITDA a przychody będą na poziomie 2,89 mld zł.

Powered by WPeMatico