Polska wśród krajów objętych kontrolą skuteczności wsparcia OZE

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) prowadzi kontrolę w celu ustalenia, czy wsparcie wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatrowej i słonecznej przez UE i państwa członkowskie jest skuteczne. Kontrola obejmuje Niemcy, Grecję, Hiszpanię i Polskę.

Powered by WPeMatico