Eksperymenty przeprowadza się…

Eksperymenty przeprowadza się na studentach, bo jest ich dużo i na szczurach, bo są inteligentne. Ja jako przedstawiciel tej pierwszej grupy byłem ofiarą pewnej szczególnej innowacji dydaktycznej, która w założeniu miała mnie przygotować do odważnego tworzenia nauki.
Jestem studentem ekonomii, lvl 20. Miałem dzisiaj egzamin ustny z makroekonomii na pewnej renomowanej uczelni Rzeczpospolitej Polskiej. Wszedłem do sali nieśmiało trzymając w dłoniach indeks. Wykładowca powitał mnie, a następnie kazał mi założyć okulary i zaczesać włosy do tyłu. Sam zaś przykleił sobie do twarzy końcówkę od zmiotki, po czym wyjebał mi gonga w ryj i krzyknął „ty chuju płace są lepkie”. W mig zrozumiałem, co mnie czeka. Moje przebranie miało mnie upodobnić do wielkiego przedstawiciela Austriackiej Szkoły Ekonomii Friedricha von Hayeka, zaś moim oponentem był sam John Maynard Keynes, który swoimi interwencjonistycznymi teoriami wydłużył czas trwania Wielkiego Kryzysu do czterech lat, a następnie doprowadził do stagflacji w latach 70. Począłem szkicować pionową krzywą zagregowanej podaży przy tablicy, podczas gdy profesor kopał mnie i próbował wyrwać mi kredę z dłoni. W momencie gdy chciał złapać mnie za wąsa zirytowałem się i krzyknąłem, że jego mnożniki ssą, powaliłem go na ziemię i napisałem mu na czole równanie ilościowe Fishera. Profesor był pełny podziwu dla moich umiejętności bronienia prawd ekonomicznych i z radością wpisał mi 5+. Kiedy wychodziłem zerknąłem, jak idzie drugiemu studentowi, który miał minutę, żeby jako Richard Cantillon obronić swój esej „O ogólnych rozważaniach nad naturalnymi prawami handlu” jednocześnie uwalniając się z płonącej sali. Dostał 4, bo chociaż poprawnie opisał całą teorię, to miał lekkie poparzenia trzeciego stopnia.
#ekonomia #gospodarka #finanse #studbaza #pasta

Powered by WPeMatico

Grupa Lotos z większą radą nadzorczą

Obradujące w czwartek w Gdańsku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Lotos podjęło decyzję o wypłacie z zysku netto za 2017 rok 184,9 mln zł dywidendy (1 zł na akcję) oraz o powołaniu nowego członka rady nadzorczej. WZA przerwało obrady do 12 lipca.

Powered by WPeMatico

Polska Grupa Górnicza i PZU poszerzają współpracę

Polska Grupa Górnicza i PZU zawarły umowę partnerską w ramach programu PGG Family. Umowa dotyczy specjalnego systemu rabatowego oraz usług dodatkowych dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej oraz ich rodzin dzięki przynależności do Klubu PZU Pomoc w Życiu. – Ideą programu PGG Family jest wzmacnianie relacji z pracownikami i ich rodzinami poprzez system benefitów pozwalający na pozostawienie wynegocjowanych z partnerami programu oszczędności w kieszeniach naszych pracowników – zaznacza prezes PGG Tomasz Rogala.

Powered by WPeMatico

Mimo szczytu koniunktury,…

Mimo szczytu koniunktury, licznych inwestycji publicznych i finansowaniu z UE prawie cała Budowlanka (oprócz developerów) leci łeb na szyje. Powodem jest ogromny wzrost cen materiałów (czasami nawet kilkadziesiąt procent) oraz kosztów pracy. Jednocześnie Państwo nie indeksuje cen kontraktów, więc kontrakty podpisane np. rok temu stają się nierentowne. Jakby tego byłoby mało obecne państwo chce wprowadzić obowiązkowy split payment dla wszystkich, co uderzy głównie w podwykonawców, którzy już teraz mają problem żeby uzyskać należne płatności. Jeżeli nic się nie zmieni za rok spotkamy się w zupełnie innej sytuacji gospodarczej

#gospodarka #ekonomia #neuropa #polska

Powered by WPeMatico

Zbrojeniówka do remontu Coś…

Zbrojeniówka do remontu
Coś poszło nie tak. Przemysł obronny, a zwłaszcza firmy Polskiej Grupy Zbrojeniowej, miał być w awangardzie, a jest maruderem narodowej gospodarki.

Tak brzmi ocena sytuacji i efektów zmian w latach 2007–2016 w branży zbrojeniowej Polskiej Izby Producentów na rzecz Obronności Kraju. Analitycy Izby wyjątkowo skrupulatnie obnażają w swoim opracowaniu słabości sektora.

(…) Autorzy raportu twierdzą, że istnieje wyraźny związek pomiędzy rodzajem własności a wynikami podmiotów polskiego przemysłu obronnego (PPO). Te osiągane przez firmy prywatne okazują się zdecydowanie wyższe, bo spółki są znacznie lepiej zarządzane. Dlatego też grupa firm prywatnych w badanym okresie zwiększyła udział w globalnych przychodach polskiej zbrojeniówki z 36 proc. w 2007 r. do 64 proc. w 2016 r. A w latach 2015–2016 prawie 80 proc. całego krajowego eksportu uzbrojenia wypracowały firmy spoza państwowego sektora – stwierdza raport.

Tyle że w ostatnich latach, za rządów obecnej koalicji, warunki rozwoju firm prywatnych na krajowym rynku wyraźnie się załamały. Analitycy upatrują w tym skutków decyzji byłego już szefa MON Antoniego Macierewicza o jednoznacznym ustanowieniu preferencji dla państwowych producentów w zamówieniach wojskowych. Krytykowane w kręgu „prywaciarzy” regulacje faworyzujące PGZ nie zostały zresztą zmienione przez Mariusza Błaszczaka.

Artykuł:
http://www.rp.pl/Przemysl-Obronny/306269910-Zbrojeniowka-do-remontu.html

Znalezisko na wykopie:
https://www.wykop.pl/link/4387557/zbrojeniowka-do-remontu/

Źródło grafiki:

#polska #gospodarka #neuropa #wojsko #finanse #przemyslzbrojeniowy

Powered by WPeMatico