Tajemnice firmy będą lepiej chronione

Ochrona niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych firm przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem – to cele nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uchwalonej w czwartek (5 lipca) przez Sejm.

Powered by WPeMatico