Duży odpis Agory. Będzie strata za pierwsze półrocze?

Zarząd Agory informuje, iż 13 lipca 2018 r. spółka podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie około 13,6 mln zł od jednego z jej kontrahentów.

Powered by WPeMatico