Wraca sprawa rekompensat za utracone deputaty

Około 10 tys. osób – m.in. wdowy i sieroty po górnikach – ma otrzymać po 10 tys. zł na podstawie Ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego. W środę 1 sierpnia rozpoczęły się konsultacje projektu tej ustawy.

Powered by WPeMatico