Wzrost przychodów Esotiq&Henderson

We wrześniu 2018 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson wzrosły o około 13 mln zł, były one wyższe od analogicznego okresu w 2017 roku o około 2 proc.

Powered by WPeMatico