Tajne przez poufne, czyli kiedy wynalazek podpada pod specjalną klauzulę

Artykuł 56 ustawy Prawo własności przemysłowej określa definicję wynalazku tajnego – jest nim wynalazek dokonany przez obywatela polskiego, który dotyczy obronności lub bezpieczeństwa państwa. Wynalazkami dotyczącymi obronności państwa są w szczególności różne rodzaje broni lub sprzętu wojskowego oraz sposoby walki.

Powered by WPeMatico