Polski Komitet Energii Elektrycznej zajął stanowisko ws. ekspertyzy Instytutu Jagiellońskiego. Padły mocne słowa

W opinii  PKEE analiza Instytutu Jagiellońskiego dotycząca cen energii zawiera szereg manipulacji i nierzetelnych informacji oraz prognoz, a zawarte w niej twierdzenia są niejednokrotnie niedokładne, a w wielu przypadkach nieobiektywne.

Powered by WPeMatico