PKB per capita Polski w USD…

PKB per capita Polski w USD według parytetu siły nabywczej w stosunku do USA przy zmiennym parytecie siły nabywczej i stałym parytecie z 2011 r.

#ekonomia #gospodarka #statystyka

Powered by WPeMatico