Wykres: już ponad połowa…

Wykres: już ponad połowa konsumowanych ryb pochodzi z farm hodowlanych:

Wykres i dane pochodzą z najnowszego raportu Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa

Proporcja produkcji ryb pochodzących z gospodarstw/farm rybackich:

1990: 12%
2000: 26%
2016: 47%

Przy czym ponad połowa (53%) ryb, które są konsumowane na świecie to ryby hodowlane.

Łączna produkcja: 170.9 mln ton

Przeznaczenie ryb

Żywność: 151 mln ton
Inne cele: 20 mln (np. oleje)

Ryby dzikie:

morskie: 79.3 mln ton
słodkowodne: 11.6 mln ton

Ryby hodowlane:

morskie: 28.7 mln ton
słodkowodne: 51.4 mln ton

Z jednej strony, fakt, że większość konsumowanych ryb pochodzi z hodowli a nie połowów ryb dzikich, można uznać za pozytywny, ponieważ ogranicza ryzyko zaburzenia równowagi, a nawet wytrzebienia niektórych gatunków. Z drugiej strony jak wynika z licznych badań ryby hodowlane zawierają mniej kwasów Omega-3 oraz w wielu przypadkach szkodliwe toksyny. I chociaż ten ostatni problem wydaje się powoli zanikać w Norwegii to co jakiś czas pojawia się w rybach z innych państw np. Japonii, Chile czy Chinach](https://tinyurl.com/yazo9wxu). Jednak wciąż 100% norweskich łososi zawiera jeden szkodliwych dla ludzi pestycydów, który stosowany jest do eliminacji pasożytów. Występuje on też wśród połowy dzikich łososi ale na znacznie niższym poziomie. Odpowiedzią na te problemy mają być ryby modyfikowane genetycznie].

Kolejny problem to antybiotyki zawarte w pożywieniu dla ryb hodowlanych, które wg badań przynoszą takie same, niekorzystne dla człowieka efekty, jak antybiotyki stosowane w hodowli trzody chlewnej i drobiu . Ponadto, istnieją też poważniejsze problemy ponieważ jak dowodzi jedno z badań, karma dla ryb jest źródłem rozpowszechniania genu odpornego na antybiotyki, który ma wpływ na rozwój morskich bakterii niebezpiecznych dla człowieka.

Obserwuj #infog- codziennie ciekawa infografika/wykres (gospodarka, społeczeństwo, technologia)

#gospodarka #swiat #jedzenie #ryby #ciekawostki #zdrowie

Powered by WPeMatico