Tak likwidują kopalnie, ale nie to jest najważniejsze

Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) zajmuje się nie tylko procesami likwidacji kopalń. Jednym z jej głównych zadań jest przywracanie pogórniczych terenów do życia. Przywrócenie terenów pogórniczych naturze obejmuje m.in. rekultywację hałd, zwałowisk czy terenów, gdzie wystąpiły osiadania i zalania. Działania te mają za cel uzyskanie efektu ekologicznego.

Powered by WPeMatico