Kapitaliści mają psi…

Kapitaliści mają psi obowiązek zapewnić robotnikom:

prawo do codziennego odpoczynku nocnego (a nie tzw. dyspozycyjność, elastyczny czas pracy)
prawo do odpoczynku corocznego (urlop wypoczynkowy)
prawo do potomstwa (urlopy wychowawcze, nie zwalnianie kobiet w ciąży, nie odrzucanie wniosków o zatrudnienie kobiet deklarujących chęć posiadania dzieci)
prawo do godności (nie poniżanie pracownika i odmawianie mu zapłaty, wypłacanie należnych pieniędzy bez groźb zwolnienia – „nie musisz pracować, na twoje miejsce jest 100 innych, którzy z pocałowaniem ręki wezmą za połowę stawki tą robotę”)
prawo do realizacji potrzeb fizjologicznych; ponad połowa brytyjskich pracowników uskarża się, że nie mogą w czasie pracy wyjść do toalety
godziwe wynagrodzenia (patrz cytaty powyżej)
brak obniżania statusu materialnego poprzez nacisk na likwidację lub obniżkę płacy minimalnej, obniżkę wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych czy warunkach szkodliwych dla zdrowia itd.

#korwin #jkm #libertarianizm #liberalizm #komunizm #ekonomia #gospodarka #historia #4konserwy #bekazlewactwa #neuropa #gruparatowaniapoziomu #antykapitalizm

Powered by WPeMatico