Wydatki na żywność i napoje…

Wydatki na żywność i napoje na 1 mieszkańca Polski od 1990 r.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski

Powered by WPeMatico