PGG: tak się to robi w kopalni Ruda

Rok 2018 ok kopalnia zespolona Ruda zakończy po raz drugi dodatnim wynikiem finansowym. Kopalnia wydobędzie i sprzeda w 2018 roku ponad 5 mln ton węgla. To o 0,5 mln ton więcej niż w 2017 roku i o 1 milion ton więcej niż w roku 2016.

Powered by WPeMatico