Ta spółka górnicza jest na fali, więc apetyty – także w zakresie płac – rosną

Węgiel koksowy znajduje się na unijnej liście 27 surowców krytycznych (Critical Raw Materials for the EU), a zatem trudno zastępowalnych i mających najwyższe znaczenie dla Wspólnoty. Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) pokrywają aż 30 proc. zapotrzebowania państw Unii Europejskiej na węgiel koksowy.

Powered by WPeMatico