Na wykresie wzrost cen w…

Na wykresie wzrost cen w Polsce wyrażony w 7 walutach w porównaniu do roku 2000. Ceny w Polsce w przeliczeniu na franki są obecnie na poziomie z 2000 r., natomiast ceny w przeliczeniu na funty w tym czasie wzrosły o ok. 100%. Wykres biały (w złotych), to inflacja (CPI) podawana przez GUS. Pozostałe wykresy powstały na podstawie podzielnia wskaźników inflacji GUS przez średnio-miesięczne kursy walut podawane przez NBP, a uzyskane w ten sposób wskaźniki skorygowano odpowiednio przyjmując wartość 100 dla roku 2000. Wykresy w 2000 r. nie startują dokładnie z jednego punktu, bo okresem bazowym nie jest tu styczeń 2000 r, tylko 12 miesięcy 2000 r., które średnio dają wynik 100.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #ciekawostki #rafalinski

Powered by WPeMatico