Uwilgotnienie upraw…

Uwilgotnienie upraw rolniczych 21-30 czerwca 2019 r.
Mapa obrazuje obszary gdzie warunki wzrostu roślin określone na podstawie temperaturowego wskaźnika kondycji roślin dla terenów rolniczych są przeciętne (kolor jasnozielony), bardzo dobre (ciemnozielony), zagrożone suszą (pomarańczowy) i obszary występowania natężenia suszy (kolor czerwony). Dodatkowo, kolor granatowy charakteryzuje nadmierne uwilgotnienie, które w sytuacji występowania ujemnych temperatur (co się zdarza w pierwszej połowie maja) może spowodować przygruntowe przymrozki.
źródło
#polska #gospodarka #rolnictwo #susza #mapy #teledetekcja #graphsandmaps

Powered by WPeMatico