Liczba urodzeń w Polsce i na…

Liczba urodzeń w Polsce i na Ukrainie.
W roku 2018:
-Polska 388 tysięcy (zmarło 414 tysięcy)
-Ukraina 335 tysięcy (zmarło 587 tysięcy)
#polska #ukraina #demografia #ekonomia #gospodarka

Powered by WPeMatico