Skumulowany wzrost cen…

Skumulowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz benzyny w okresie od lutego 2000 r. do czerwca 2019.

Wzrost cen rok do roku w okresie od stycznia 2000 r. do czerwca 2019

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski

Powered by WPeMatico