Na wykresie PKB per capita w…

Na wykresie PKB per capita w standardzie siły nabywczej krajów UE, Norwegii, Islandii i Szwajcarii w 2000 i 2018 r. Dane zostały wyrażone w cenach stałych z 2018 dlatego dane za 2000 r. różnią się od oryginalnych danych Eurostatu.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski

Powered by WPeMatico