Zrobiłem kilka map…

Zrobiłem kilka map dotyczących Lubelszczyzny i Polski w UE. Jak znajdę czas to mogę zrobić takich więcej.

Link do moich map. Są o zatrudnieniu w przemyśle hi-tech i na stanowiskach naukowych i technicznych. Do tego poruszyłem kwestie emisji gazów cieplarnianych w tonach na osobę, gdzie Polska wypadła lepiej od Niemiec, czy Irlandii.

#mapporn #teczowepaski #lgbt #homoseksualizm #neuropa #srodowisko #polska #niemcy #europa #gospodarka #chwalesie

Powered by WPeMatico