Miesięczna płaca minimalna…

Miesięczna płaca minimalna brutto w przeliczeniu na Big Maki w latach 2000-2020 (w sztukach). Brak danych o cenach Big Maków w poszczególnych krajach strefy euro dlatego nie ma ich w zestawieniu. Economist publikuje tylko ceny średnie Big Maka dla całej strefy.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #bigmac #inflacja

Powered by WPeMatico