W cieniu epidemii pisowska…

W cieniu epidemii pisowska biurokracja robi to, co lubi najbardziej, czyli mnoży się, dzieli, paczkuje, zlepia, przelepia i rozlepia, a że ucierpi przy tym morskie bezpieczeństwo Polski i przepaść może 240 mln euro unijnej dotacji? Kogo by to obchodziło, na pewno nie redachtorów z TVP:

Ministerstwo blokuje budowę statku ratowniczego. Przepadnie 240 mln zł dotacji?

O budowie nowego statku dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa mówi się od lipca ubiegłego roku. Wtedy po raz pierwszy rozpisany został przetarg na budowę nowoczesnej jednostki wielozadaniowej, na którą zabudżetowano około 275 milionów złotych. Aż 85 proc. kwoty dołożyć ma Unia Europejska. Statek mógłby usuwać zanieczyszczenia chemiczne, byłby wykorzystywany do ratowania rozbitków, czy gaszenia pożarów.

Niespełna cztery dni przed końcem terminu składania ofert (21 lutego) nagle zdecydowano o unieważnieniu przetargu.

W decyzji o unieważnieniu przetargu poinformowano, że „wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć”. Argumentacja ta miała odnosić się do planów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczących zlikwidowania MSPiR i przeniesienia całej struktury administracyjnej SAR do urzędów morskich.

– Nikt nie wie, po co ministerstwo chce włączenia SAR do urzędów morskich. Nie przeprowadzono żadnych analiz i badań. Będziemy jedynym państwem na świecie z tak zorganizowaną służbą. Jeżeli dojdzie na morzu do dużej katastrofy, to te pomysły szybko zostaną zweryfikowane – słyszymy od jednego z ratowników. – Przekonuje się nas, że dzięki temu znajdą się oszczędności i dostaniemy podwyżki. Ale nikt nie wierzy w zapewnienia ministra Marka Gróbarczyka. Już za pierwszych rządów PiS obiecywano nam podwyżki w trzech transzach. Z tej obietnicy dostaliśmy tylko pierwszą transzę. Jesteśmy służbą chwaloną przez agendy zagraniczne, szkolimy ratowników nie tylko w Polsce, a wciąż jesteśmy traktowani niepoważnie

Ratownicy wskazują, że jeśli przetarg nie zostanie zrealizowany, wówczas istnieje ryzyko utraty 240 mln zł dofinansowania unijnego na budowę.

https://www.wykop.pl/link/5386771/ministerstwo-blokuje-budowe-statku-ratowniczego-przepadnie-240-mln-zl-dotacji/

#polska #morze #statki #gospodarka #ratownictwo #bekazpisu #dojnazmiana #dobrazmiana #neuropa

Powered by WPeMatico