SPRAWIEDLIWOŚĆ W…

SPRAWIEDLIWOŚĆ
W Ministerstwie Zdrowia pensje mają zostać zredukowane o 20 proc., ale ma to nie dotyczyć dyrektorów i ich zastępców, a w instytucjach niższego szczebla podległych ministerstwu – dyrektorów i naczelników.

https://wyborcza.pl/7,75398,25879950,wyborcza-ujawnia-wielkie-zwolnienia-i-ciecia-pensji-w-ministerstwach.html#s=BoxWyboMT

#neuropa #gospodarka

Powered by WPeMatico