Miliardy na fundusz celowy modernizacji energetyki

Już w 2019 roku polskie władze zrezygnowały z przeznaczenia dla energetyki na lata 2021-2030 bezpłatnych uprawnień do emisji CO2. Mowa była wtedy o tym, że w zamian powstanie fundusz celowy modernizacji energetyki, finansowany pieniędzmi ze sprzedaży części uprawnień do emisji CO2. Ten pomysł nie umarł; fundusz ma powstać i służyć transformacji energetyki, a określana data jego uruchomienia to „najprawdopodobniej” 2022 rok. Jeśli ruszy zgodnie z założeniami, to nie będzie biedny.

Powered by WPeMatico