Ja pierniczę różne Pisy,…

Ja pierniczę różne Pisy, które żrą z państwowej misy, choćby były zjednoczone, ale lecą w lewą stronę, Tak to zawsze robią szuje, wszystko wszystkim obiecuje, że będziemy w mig bogaci, a nie pyta kto zapłaci,

#polska #bekazpisu #neuropa #neuropis #bekazlewactwa #konfederacja #takaprawda #oswiadczenie #podatki #gospodarka #muzyka

Powered by WPeMatico