Kontrola pokazała prawdę o obligu na rynku energii

Prezes URE skontrolował realizację przez wytwórców w 2019 r. tzw. obliga giełdowego, czyli obowiązku publicznej sprzedaży energii na Towarowej Giełdzie Energii. Z badań wynika, że 100 proc. obligo w rzeczywistości dotyczy jedynie ok. 46 proc. energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa objęte badaniem URE, co stanowi ok. 36 proc. energii wyprodukowanej w kraju.

Powered by WPeMatico