How & Why Big Oil…

How & Why Big Oil Conquered The World – Corbett Report

Part 1: How Big Oil Conquered the World

Filmy w lepszej jakości + wersja pisana: https://www.corbettreport.com/bigoil/

#gospodarka #geopolityka #motoryzacja #technologia #swiat #historia

Powered by WPeMatico