Na wykresie szacunek kosztów…

Na wykresie szacunek kosztów utrzymania w Polsce w stosunku do Niemiec od 1950 r. na podstawie oficjalnych kursów dolara i krajowych danych o inflacji dostosowane do danych Eurostatu za 2020 r. Z kompilacji danych wynika, że koszty życia w 2 poł. lat 50. w Polsce były porównywalne do Niemiec. Oczywiście dane z okresu PRL są obliczone na podstawie oficjalnych kursów dolara, a według kursów czarnorynkowych uzyskane wskaźniki byłyby 3-5 razy niższe czyli np. w 1980 zamiast około 30. byłoby to 6-7.
Dla porównania zostawiłem mój szacunek z danymi Eurostatu (niebieska linia), które są dostępne od 1995 r. Z czego wynikają różnice między danymi Eurostatu, a moimi szacunkami? Eurostat porównuje ceny co roku na bazie jednego koszyka dóbr dla całej UE, a mój szacunek jest oparty na porównaniu cen tylko w jednym roku bazowym – 2020, a dane z pozostałych lat są do niego dostosowane na podstawie krajowych danych o inflacji i kursów walut. Krajowa inflacja w Polsce i w Niemczech jest nie tylko obliczana na podstawie innej struktury koszyka dóbr (np. w polskim koszyku inflacji żywność ma znacznie większy udział niż w niemieckim), ale w dodatku ta struktura ulegała zmianom w czasie na podstawie zmiany struktury wydatków gospodarstw domowych. Mimo tych różnic okazuje się jednak, że szacunek w oparciu o inflację i kursy walut w latach 1995-2020 nie odbiega wyraźnie od danych Eurostatu stąd można przypuszczać, że i przed tym okresem mogło być podobnie.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #inflacja #antykapitalizm #kapitalizm #niemcy #rafalinski

Powered by WPeMatico