Prezes Urzędu Regulacji…

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę nr 2 taryfy spółki PGNiG Obrót Detaliczny w zakresie obrotu paliwami gazowymi. Podwyżka ceny w stosunku do aktualnie obowiązującej taryfy dla wszystkich grup taryfowych wynosi 12,4 proc. – podała grupa PGNiG w komunikacie.

Nie ma żadnej inflacji, inflację wymyśliliście wy, wykopki!
#inflacja #gospodarka #bekazpisu

Powered by WPeMatico