KDPW zyskał od KNF uprawnienie do prowadzenia nowej usługi

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych na świadczenie nowej usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach – tzw. zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego (ARM – Approved Reporting Mechanism) – poinformował KDPW.

Powered by WPeMatico