Może twardzi PiSowcy się…

Może twardzi PiSowcy się doczekają i każdy dostanie zrepolonizowany od lewaka kiosk jak na Węgrzech? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

W przypadku przyznawania koncesji na prowadzenie punktów sprzedaży papierosów najpierw – odwołując się do fałszywych argumentów – objęto państwowym monopolem detaliczna sprzedaż wyrobów tytoniowych, a następnie pozbawiono źródeł dochodów sklepikarzy, którzy się dotąd z tego utrzymywali, i poprzez ustawowe regulacje zapewniono nowym klientom władzy ponadprzeciętne zyski. Z tego powodu w całym kraju zbankrutowały dziesiątki tysięcy drobnych sklepików, które pozbawiono możliwości sprzedawania wyrobów tytoniowych. W sumie prawo sprzedaży tytoniu odebrano niemal trzydziestu tysiącom sklepów.

Tu już rodzina mafijna całkiem otwarcie pokazała, jak dobrze jest zorganizowana i jak pewna siebie, gdyż o ile w przypadku redystrybucji własności o wielkiej wartości transakcje dokonywane były w zamkniętym kręgu osób w gabinetach rządowych, o tyle konkursy na uzyskanie koncesji na obrót detaliczny artykułami tytoniowymi objęły całą sieć adopcyjnej rodziny politycznej, a prawo opiniowania miały samorządy. „Chodzi o to, żeby osoba uzyskująca koncesję prezentowała zdecydowanie poglądy prawicowe, (…) żeby w konkursach nie zwyciężali socjaliści” – powiedział należący do Fideszu burmistrz Szekszardu na zebraniu, podczas którego on sam oraz przedstawiciele miejskich władz samorządowych pilnowali listy kandydatów startujących w konkursie.

(…) Przed wprowadzeniem zmian na rynku sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych gwarantowana marża wynosiła 3 proc. Nowa ustawa wprowadziła marżę 4 proc., a po przeprowadzeniu zmanipulowanych konkursów parlament w drodze kolejnej nowelizacji ustawy podniósł ją do 10 proc. O ile do chwili wprowadzenia koncesji firmy sprzedające tylko wyroby tytoniowe miały roczną stopę zwrotu na poziomie 10-20 proc., o tyle po wprowadzeniu państwowych regulacji już w 2014 stopa ta wyniosła 90 proc. A więc wyższe zyski generowane przez sprzedaż wyrobów tytoniowych nie zasiliły na przykład służby zdrowia czy nie zostały przeznaczone na walkę z nałogiem, ale służyły dochodowości sklepów przekazanych przez państwo adopcyjnej rodzinie politycznej.

Tag: #postkomunistycznepanstwomafijne

pokaż spoiler Balint Magyar, „Węgry. Anatomia państwa mafijnego”, Warszawa 2018, ss. 247-248

#ksiazki #polityka #neuropa #wegry #gospodarka #dobrazmiana #papierosy #bekazpisu

Powered by WPeMatico