Te przewozy mają już 10 proc. udziału w pracy kolei

Do 6,6 proc. wzrósł w okresie pierwszych trzech kwartałów 2018 roku udział przewozów intermodalnych w łącznych przewozach towarowych koleją, liczony tonażowo. W ujęciu pracy przewozowej, przewozy intermodalne osiągnęły poziom 10 proc.

Powered by WPeMatico