Balcerowicz w końcu…

Balcerowicz w końcu odszedł:

#polska #polityka #gospodarka #dojnazmiana #podatki

Powered by WPeMatico