Powstaje kolejny element wspierania Przemysłu 4.0 w Polsce

Wchodzi w życie ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Jej celem jest pomoc przy zwiększaniu konkurencyjności polskich firm i ich rozwoju w kierunku przemysłu 4.0. Fundacja ma skupiać się m.in. na upowszechnianiu wiedzy o nowoczesnych procesach technologicznych i produkcyjnych, zarządzaniu zmianą, a także na wspieraniu kadr, rozwoju kompetencji pracowników i budowaniu sieci współpracy.

Powered by WPeMatico