Ehh, szkoda że on nie…

Ehh, szkoda że on nie rządzi…
#neuropa #polska #bekazpisu #dobrazmiana #polityka #gospodarka #finanse #ekonomia

Powered by WPeMatico