Wodór ma perspektywy, ale na razie jest nieopłacalny

Wodór coraz częściej wymieniany jest jako paliwo przyszłości. Obecnie koszty produkcji wodoru niskoemisyjnego lub zeroemisyjnego są nie tylko wyższe niż w przypadku innych źródeł nisko czy zeroemisyjnej energii, ale także nie ma pewności co do przyszłych poziomów popytu i jego zastosowań. Obniżenie kosztów wodoru w najbliższym czasie będzie możliwe pod warunkiem, że na świecie przyjęte zostaną programy stymulujące dalsze innowacje i badania.

Powered by WPeMatico