PiS wszystko zniszczy Już…

PiS wszystko zniszczy

Już kilka miesięcy temu wiedziałem, że przejęcie kopalni w Bogdance przez skarb państwa będzie nosiło ze sobą tylko kłopoty. Jedyna rentowna kopalnia w kraju może zostać przejęta przez człowieka PiS. To kolejny przykład jak partia rządząca niszczy to, co działa.
Kilka miesięcy temu rada nadzorcza Bogdanki wybrała obecnego prezesa na sześcioletnią kadencję.
Jak podaje Dziennik Wschodni: Są podejrzenia, że odwołanie Wasila to przygotowanie do przejęcia przez skarb państwa pełnej kontroli nad LW Bogdanka. Do końca roku ma powstać Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego skupiająca spółki energetyczne – Enea, Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia. W NABE nie będzie kopalń i dlatego energetyka musi się ich pozbyć. Przekazując właśnie skarbowi państwa.

Ma to być także ostrzeżeniem dla innych dyrektorów kopalń. Warto zaznaczyć, że wydobycie węgla w Bogdance zmniejszy się o 900 tysięcy ton, z powodu problemów w jednej ze ścian węglowych. To wkurzyło PiS, ponieważ w Polsce brakuje węgla.

Znalezisko: https://www.wykop.pl/link/6817703/pis-wszystko-zniszczy/

#neuropa #bekazpisu #gospodarka

Powered by WPeMatico