Adam Glapiński w 2009 r. był…

Adam Glapiński w 2009 r. był dobrym obserwatorem, widział i opisywał związki przyczynowo-skutkowe powstawania kryzysu. Chyba nie wiedział jeszcze, że już wtedy opisywał Adama Glapińskiego z 2022 r.

#nbp #stopyprocentowe #kredythipoteczny #gospodarka #inflacja

Powered by WPeMatico