W mediach pojawiły się…

W mediach pojawiły się informacje, że w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy, KE zaakceptowała 97 programów pomocy publicznej z 24 krajów członkowskich na łączną kwotę ponad 435 mld euro.

Pomoc udzielona przez Niemcy przekroczyła 226 mld euro, co stanowi blisko 52 % całej pomocy unijnej, a przez Francję kwotę 160 mld euro, czyli blisko 37 % pomocy unijnej.

Pozostałe 10 proc. unijnej pomocy publicznej, przypadło na pozostałe 22 krajów UE – przykładowo 3,8 proc. dla Włoch, 2,1 proc. dla Hiszpanii, 1,7 proc. dla Polski i 1 proc. dla Rumunii.

Niemcy i ich figuranci w Polsce robią wszystko aby ograniczyć konkurencyjność naszej gospodarki. Wszelkie apele o sankcje, blokowanie środków na Krajowy Plan Odbudowy mają na celu zduszenie naszej gospodarki.

Niemiecki „Die Welt” ostatnio pisał o utracie przez Berlin roli lidera w Europie. „Nowym centrum kontynentu stają się państwa Europy Wschodniej, w tym Polska. Ma to konsekwencje dla gospodarki i dobrobytu Niemiec”.

#polityka, #gospodarka, #niemcy, #polska, #bekazlibka, #bekazlewactwa

Powered by WPeMatico