The Guardian pisze o…

The Guardian pisze o spodziewanych spadkach cen mieszkań o co najmniej 10% i definitywnego odwrotu od 13 letniego cyklu wzrostu. Powodem są przede wszystkim ogromne podwyżki stóp procentowych, które sięgnęły już 1,75%.

#nieruchomosci #anglia #ekonomia #gospodarka #wkpinvestments

Powered by WPeMatico