– Podstawowym celem Rady…

– Podstawowym celem Rady Polityki Pieniężnej jest dbanie o stabilność polskiego pieniądza – Rada dbać ma o stabilną, niską inflację. Stara się, by była ona jak najbardziej zbliżona do 2,5 procent, przy czym dopuszcza odchylenia o plus/minus jeden punkt procentowy.
– Jeśli nie koliduje to z celem inflacyjnym, Rada dba też o wzrost gospodarczy;

Czy to aby nie czas aby zredefiniować zadania Rady Polityki Pieniężnej? Brzmi to bardzo nieaktualnie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nie mówię tu o samym celu inflacyjnym, ale o tym, że RPP stawia jednak obecnie na wzrost gospodarczy i niskie bezrobocie, ponad inflację.

#nieruchomosci #kredythipoteczny #ekonomian #finanse #gospodarka

Powered by WPeMatico