Osiągnięcia PiS po 7 latach…

Osiągnięcia PiS po 7 latach rządzenia Polską:
✌️ponad 800 nierozliczonych afer
✌️największe zadłużenie państwa od PRLu
✌️obniżenie średniej długości życia o 2 lata
✌️rekordowa inflacja z perspektywą na hiperinflację
✌️najwięcej łamania prawa i Konstytycji RP przez rząd
✌️najwyższy wzrost opodatkowania z całej UE od 2015 r.
✌️najmniejsza liczba urodzeń od prawie wieku
✌️najgorszy wynik w rankingu wolności słowa
✌️najbardziej upolityczniona prokuratura od PRLu
✌️najsłabsza waluta od ćwierćwiecza
✌️rekordowa liczba zamykanych przedsiębiorstw
✌️największy wzrost skrajnego ubóstwa od dekady
✌️rekordowe transfery z budżetu dla Kościoła
✌️najostrzejszy zakaz aborcji na płn. półkuli planety
✌️olanie największej katastrofy ekologicznej
✌️najwyższe kary za olewanie wyroków trybunału europ.
✌️najbardziej zideologizowana edukacja
✌️najwyższe ceny paliw od początku pomiarów
✌️najmniej uczciwe demokratyczne wybory
✌️najwięcej zablokowanych transferów euro z UE
✌️największe braki węgla i opału na zimę
✌️najgorsze stosunki międzynarodowe od dekad
✌️największe upartyjnienie telewizji państwowej
✌️najdroższa energia w historii kraju
✌️najsłabsza tajemnica bankowa od PRLu
✌️największe upartyjnienie urzędów i instytucji
✌️najwyższe zadłużenie szpitali i najdłuższe kolejki
✌️największa skala nacjonalizacji i interwencji państwa
✌️rekordowa liczba zgonów od czasu wojny
✌️największa centralizacja kosztem samorządów
✌️rekordowa ilość pożarów wysypisk śmieci
✌️największa kampania anty-LGBT
✌️najmniej transparentne budżety państwa
✌️najostrzejsze zakazy handlu w historii kraju
✌️najbardziej skomplikowane prawo podatkowe
✌️najwolniejsze sądy od wielu dekad
✌️najszybsze umorzenia partyjnych przestępstw
✌️rekordowe wydatki urzędów i ministerstw
✌️rekordowa liczba ministerstw i ministrów
✌️najostrzejsze zakazy dla wiatraków na lądzie
✌️rekord dotacji dla Tadeusza Rydzyka
✌️największe karuzele zarządów w spółkach SP
✌️najgorszy wizerunek Polski za granicą
✌️największa różnica płciowa długości życia na emeryturze
✌️najdroższe blamaże (np. Ostrołęka, wybory kopertowe)
✌️największe deficyty mocy w energetyce od PRLu
✌️największa inwigilacja obywateli i opozycji od PRLu
✌️najwyższe składki ZUS w historii istnienia ZUSu
✌️największa skala nepotyzmu państwowego
✌️największy udział państwa na rynku bankowym
✌️największy w UE spadek PKB kwartał do kwartału
✌️najsłabsza jakość stanowionego prawa od dekad
✌️najostrzejsze limity kwotowe dla użycia gotówki
✌️największy udział państwa na rynku mediów
✌️największe podziały społeczne przez propagandę
✌️największe wyłączenie ludzi z rynku pracy przez socjal
✌️najmniejsze wydatki na oświatę od kilkunastu lat
✌️udział inwestycji w PKB najniższy od lat 90′
✌️najwyższe zyski i marże monopolistycznych spółek państwowych w historii ich istnienia

Naprawianie szkód po PiSie potrwa dekady.

#bekazpisu #polityka #takaprawda #polska #gospodarka #pis

Powered by WPeMatico