Uprasza się o nie łączenie…

Uprasza się o nie łączenie uporczywie wysokich stóp procentowych z bezrobociem. Lata 90′ były 22 lata temu. Mamy totalnie, zupełnie i całkowicie inną gospodarkę i rynek pracy. Podniesienie stóp procentowych razy dwa w stosunku do tego co mamy sprawi, że bezrobociem ledwo dygnie albo i nie. A to wynika z absolutnie każdej, poważnej analizy ekonometrycznej. Dziękuję za uwagę.

#nieruchomosci #gielda #ekonomia #gospodarka #inflacja #stopyprocentowe

Powered by WPeMatico