Spadkowiec Schroedingera….

Spadkowiec Schroedingera. Jednocześnie bogaty i biedny.

Schrödinger wymyślił urządzenie oddziałujące na hipotetycznego spadkowca zamkniętego w kurniku (np. Wiron Sosnowiec Green Oxygen Plaza). Do kurnika wkłada się spadkowca, źródło promieniotwórcze w postaci jednego nietrwałego dolara (który w wyniku rozpadu emituje cząstkę promieniowania jonizującego) oraz detektor promieniowania (np. licznik Geigera-Müllera), który w chwili wykrycia cząstki uwalnia spadki cen mieszkań. Po upływie czasu rozpadu połowicznego charakterystycznego dla danego atomu istnieje pięćdziesięcioprocentowe prawdopodobieństwo, że spadkowiec jest bogaty, i takie samo prawdopodobieństwo, że jest nadal biedny. Tak sugerowałby tzw. zdrowy rozsądek. Jeśli nastąpi rozpad radioaktywny i licznik go zarejestruje, zostanie uruchomiony mechanizm, który uwolni spadki – wtedy spadkowiec jest bogaty. Jeśli spadki nie będą miały miejsca, spadkowiec nadal będzie biedny.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Spadkowiec_Schroedingera

#nieruchomosci #gielda #fizyka #nauka #kredythipoteczny #inflacja #gospodarka

Powered by WPeMatico