Wszyscy zużywają gaz z magazynów, a Polska przez ostatnie 3 dni zatłaczała gaz..

..do magazynów. Polska w ostatnich trzech dniach zwiększyła napełnienie magazynów gazu z 97,24% do 97,44%. Wygląda na to, że Polska jest jedynym krajem w UE, do którego płynie zaspokajający aktualne zapotrzebowanie.

Powered by WPeMatico