Czy czekają nas dalsze…

Czy czekają nas dalsze spadki? Spróbujmy się temu przyjrzeć w oparciu o dane.
1.Różnica pomiędzy oprocentowaniem obligacji krótkoterminowych i długoterminowych wzrasta do 0,44, co w teorii zwiastuje powrót hossy.
2.Kiedy w latach spadków SPX zaliczyło do kwietnia 5% spadku, to następne miesiące prawie zawsze były jeszcze gorsze.
3. Ostatnie dwie recesję w 2000 roku i 2008 przyniosły spadek pożyczek na akcje do około 200-250 miliardów $. Obecnie trend spadkowy jest dość silny i zmierzamy w tym kierunku.
4. Kapitał nieznacznie przeniósł się z gotówki i obligacji do akcji w ciągu ostatniego miesiąca. 23% w gotówce oznacza wciąż pozytywny sentyment do giełdy. W czasie bańki dot.com w dołku w październiku 2002 roku aż 38% aktywów było w gotówce, a w marcu 2009 jeszcze więcej, bo 44%!!!

Czeka nas druga faza spadków. Nie pakujcie całej kasy w rynki finansowe.

#inwestycje #gielda #spekulacje #zloto #srebro #gospodarka #kryzys #finanse

Powered by WPeMatico