#znosimybelke to petycja…

#znosimybelke to petycja Rafała Zaorskiego który chcę uwolnić Polaków od tego podatku. Tutaj link

900 mld na depozytach bankowych, 260 mld na FIO, 160 mld w OFE czy ponad 70 mld w obligacjach to tylko niektóre liczby dotyczące oszczędności Polaków.

W Polsce niestety inwestycję i zyski jakie z nich czerpiemy obarczone są podatkiem belki. Nazwa ta pochodzi od nazwiska Marka Belki, premiera Polski w latach 2004-2005, pomysłodawcę tego podatku. Każdy zysk kapitałowy obarczony jest 19 procentowym podatkiem. Uniknąć go można tylko w przypadku skorzystania z IKE lub umów oszczędnościowych opartych o ubezpieczenie.

W wyniku kryzysu gospodarczego obniżone zostały stopy procentowe a inwestycje przynoszą mniejsze zyski. Szacuję się ,że wpływy do budżetu z tytułu podatku będą w tym roku mniejsze nawet o 10 mld. Kwota ta pozwala naprzykład na 3 miesiące finansowania programu 500+

W obliczu wysokiej inflacji i niskich stóp procentowych zniesienie podatku od zysków kapitałowych mogło by poprawić sytuację oszczędzających. Utrata siły nabywczej złotówki może być jednym z największych problemów polskiej gospodarki po wyjściu z kryzysu. Dlatego istotne jest podjęcie odpowiednich decyzji inwestycyjnych już teraz.

#gospodarka #polityka #finanse #polska #podatki #oszczedzanie #gielda #inwestycje #ekonomia

Powered by WPeMatico