Gospodarka powinna zostać…

Gospodarka powinna zostać natychmiast w całości odmrożona, przy zachowaniu niektórych środków ostrożności przez obywateli. Mamy rujnować nasz kraj przez chorobę którą większość przechodzi bezobjawowo i na którą umiera ułamek procenta zarażonych?

Dalsze ograniczenia działalności doprowadzą do katastrofy gospodarczej i wyrządzą społeczeństwu o wiele większe szkody niż koronawirus. Nie ma sensu doprowadzać swoich krajów do ruiny, nawet jeżeli ceną będzie śmierć kilku-kilkudziesięciu tysięcy osób.

Takie jest życie, tak zawsze wyglądał świat i w obliczu tak mało śmiertelnej choroby jak COVID-19 powinniśmy zachować się racjonalnie. Nie ma absolutnie żadnych argumentów za dalszym zamrażaniem gospodarki.

#koronawirus #epidemia #polska #gospodarka #niepopularnaopinia #europa

Powered by WPeMatico